Plan een persoonlijke demo
Terug naar Resource Center

Een cyberbeveiligingsplan opstellen volgens het NIST-framework

Cyberaanvallen zijn een groeiend probleem voor ondernemers van elke omvang. Vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen is het moeilijk zich hiertegen te beschermen.

Het is belangrijk om een cyberbeveiligingsplan op te stellen omdat het je bedrijf beschermt tegen cyberaanvallen en datalekken. Het zorgt ervoor dat belangrijke informatie en systemen worden beveiligd en voorkomt dat vertrouwelijke informatie in verkeerde handen valt. Daarnaast versterkt een cyberbeveiligingsplan het vertrouwen van klanten en werknemers in je bedrijf en draagt het bij aan de continuïteit van je bedrijfsactiviteiten.

Zonder een goed cyberbeveiligingsplan loop je het risico op financiële en reputatieschade. Kortom, een cybersecurityplan is cruciaal om je bedrijf te beschermen en je doelstellingen te bereiken.

Het NIST-framework biedt richtlijnen die het MKB kan volgen om zijn cyberbeveiliging te verbeteren. In dit artikel bespreken we hoe mkb's zich volgens het NIST-framework kunnen voorbereiden op een cyberaanval.

Wees voorbereid met een cyberbeveiligingsplan

Een cyberbeveiligingsplan beschrijft hoe een organisatie haar IT-systemen en gegevens beschermt tegen cyberaanvallen. Het bevat procedures en richtlijnen die helpen bij het analyseren van risico's en het voorkomen, detecteren en reageren op cyberincidenten. Een cyberbeveiligingsplan moet omvatten:

 • Identificatie van kritieke systemen en gegevens en de risico's daarvan
 • Procedures voor het implementeren en bewaken van technische beveiligingsmaatregelen, zoals firewalls, antivirussoftware en encryptie
 • Richtlijnen voor het beheer van wachtwoorden en de beperking van de toegang tot systemen en gegevens
 • Procedures voor het opsporen van inbreuken en het reageren op incidenten, zoals het oproepen van een incident response team
 • Richtlijnen voor de opleiding van personeel op het gebied van cyberbeveiliging en social engineering
 • Procedures voor het regelmatig testen en evalueren van de doeltreffendheid van het cyberbeveiligingsplan.

Het is belangrijk dat een cyberbeveiligingsplan wordt aangepast aan de specifieke risico's en vereisten van een organisatie en regelmatig wordt herzien en bijgewerkt om gelijke tred te houden met veranderende bedreigingen en technologieën.

Er zijn verschillende kaders beschikbaar voor het ontwikkelen van een cyberbeveiligingsplan, afhankelijk van de omvang van een organisatie, de bedrijfstak en de specifieke vereisten. Een van de meest gebruikte kaders is het NIST-framework.

Dit kader is ontwikkeld door het National Institute of Standards and Technology (NIST). Het NIST CSF is een framework dat organisaties helpt bij het identificeren, beheren en beperken van risico's op het gebied van cyberbeveiliging.

Waarom zou je als bedrijf een cyberbeveiligingsplan opstellen?

Er zijn verschillende redenen waarom een organisatie een cyberbeveiligingsplan zou moeten opstellen:

 • Bescherming van kritieke gegevens: Een cyberaanval kan leiden tot verlies of diefstal van gevoelige informatie, zoals klantgegevens, financiële informatie en bedrijfsgeheimen. Een goed cyberbeveiligingsplan helpt deze gegevens te beschermen en kan de gevolgen van een inbreuk beperken.
 • Financiële schade voorkomen: Een cyberaanval kan leiden tot directe kosten, zoals kosten voor het herstellen van systemen en gegevens, en indirecte kosten, zoals omzetverlies en reputatieschade. Een cyberbeveiligingsplan kan deze kosten helpen beperken.
 • Regelgeving: Veel landen en sectoren hebben wetten en voorschriften voor informatiebeveiliging, zoals de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) of de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Een cyberbeveiligingsplan kan organisaties helpen aan deze eisen te voldoen.
 • Bescherming van eigendom: Cybercriminelen kunnen toegang krijgen tot bedrijfsnetwerken om informatie te stelen of bedrijfsprocessen te onderbreken. Een cyberbeveiligingsplan kan helpen de eigendommen van de organisatie te beschermen.
 • Versterking van de continuïteit van de bedrijfsvoering: Een cyberaanval kan leiden tot de onderbreking van bedrijfsprocessen, waardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt. Een cyberbeveiligingsplan kan helpen de gevolgen van een cyberaanval te beperken en de bedrijfsprocessen snel te herstellen.
 • Reputatie versterken: Bedrijven die een cyberbeveiligingsplan hebben en hun klantgegevens goed beschermen, worden door hun klanten vaak als betrouwbaarder gezien. Dit kan bijdragen aan een positievere reputatie.

Het NIST-framework

Het NIST-framework(National Institute of Standards and Technology) is een reeks richtlijnen die bedrijven kunnen gebruiken om zich voor te bereiden op cyberaanvallen. Het raamwerk bestaat uit vijf stappen: identiteit, beschermen, detecteren, reageren en herstellen. Hieronder bespreken we hoe een kleine ondernemer zich volgens deze stappen kan voorbereiden op een cyberaanval.

 • Identificeer: Dit is de eerste stap in het NIST-framework en omvat het identificeren van belangrijke bedrijfsmiddelen, zoals kritieke bedrijfsprocessen, persoonsgegevens en andere waardevolle informatie. Zo kan je bepalen welke bedrijfsmiddelen het meest kwetsbaar zijn voor een cyberaanval en deze prioriteren voor verdere stappen.
 • Bescherm: Na het identificeren van je bedrijfsmiddelen kan je stappen ondernemen om ze te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld door cyberbeveiligingssoftware te gebruiken, de toegang tot bepaalde gegevens of systemen te beperken en een sterk wachtwoordbeleid in te voeren. Een goede manier om te beschermen is ook via een back-upsysteem, zodat als er iets gebeurt, er niets verloren gaat.
 • Opsporen: Het is belangrijk om te detecteren of er een cyberaanval plaatsvindt. Zo kan je snel reageren en de schade beperken. Dit kan bijvoorbeeld door software voor de detectie van verdachte activiteiten te installeren, zoals Guardey.
 • Reageer: Wanneer zich een cyberaanval voordoet, is het belangrijk om snel te reageren. Dit kan bijvoorbeeld door geïnfecteerde systemen te isoleren, verdacht verkeer te blokkeren of contact op te nemen met een incident response team. Het is ook belangrijk om de oorzaak van de aanval vast te stellen en te analyseren, zodat je deze in de toekomst kan voorkomen.
 • Herstel: Na een cyberaanval is het belangrijk om middelen te herstellen en de normale werking te hervatten. Dit kan bijvoorbeeld door gegevens uit back-ups te herstellen, software te updaten of de normale toegang tot systemen te herstellen.

Het NIST-framework biedt een stappenplan om mkb's voor te bereiden op een cyberaanval. Door de belangrijkste bedrijfsmiddelen te identificeren, te beschermen, op te sporen, snel te reageren en te herstellen, kan je de gevolgen van een cyberaanval beperken en de normale activiteiten snel hervatten. Het is belangrijk om regelmatig te controleren of de maatregelen nog effectief zijn en ze waar nodig aan te passen. Ook is het raadzaam om een incident response plan te hebben, zodat je snel kunt handelen als er iets gebeurt.

Een goed cybersecurityplan is niet alleen belangrijk om de schade voor je bedrijf te beperken. In 2024 wordt de NIS2-richtlijn van kracht. Deze richtlijn stelt nieuwe eisen aan bedrijven als het gaat om het aanscherpen van cybersecurity. Een cybersecurityplan volgens het NIST framework is een goede stap om aan deze eisen te voldoen. Wil je meer weten over de NIS2-richtlijn? Lees dan ons artikel "De NIS2-richtlijn komt eraan. Maar wat is dat eigenlijk?"

Anouk CTA Guardey website
GRATIS 14-DAGEN UITPROBEREN

Ervaar Guardey vandaag nog.

 • Probeer volledig risicovrij
 • 24/7 support
Start 14 dagen gratis