Zaplanuj prezentację
Powrót do Centrum zasobów

Stwórz plan cyberbezpieczeństwa zgodnie z ramami NIST.

Cyberataki stanowią coraz większy problem dla właścicieli firm każdej wielkości. Szczególnie trudno jest chronić się przed nimi małym i średnim przedsiębiorstwom.

Ważne jest, aby stworzyć plan cyberbezpieczeństwa, ponieważ ochroni on Twoją firmę przed cyberatakami i naruszeniami danych. Zapewnia on bezpieczeństwo ważnych informacji i systemów oraz zapobiega dostaniu się poufnych informacji w niepowołane ręce. Ponadto plan cyberbezpieczeństwa wzmacnia zaufanie klientów i pracowników do Twojej firmy i przyczynia się do ciągłości Twojej działalności biznesowej.

Bez dobrego planu cyberbezpieczeństwa narażasz się na ryzyko strat finansowych i utraty reputacji. Krótko mówiąc, plan cyberbezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla ochrony Twojej firmy i osiągnięcia Twoich celów.

Ramy NIST zawierają wytyczne, których MŚP mogą przestrzegać, aby poprawić swoje cyberbezpieczeństwo. W tym artykule omawiamy, w jaki sposób MŚP mogą przygotować się na cyberatak zgodnie z ramami NIST.

Przygotuj plan cyberbezpieczeństwa

Plan cyberbezpieczeństwa opisuje, w jaki sposób organizacja chroni swoje systemy IT i dane przed cyberatakami. Zawiera on procedury i wytyczne, które pomagają analizować ryzyko oraz zapobiegać, wykrywać i reagować na cyberincydenty. Plan cyberbezpieczeństwa powinien zawierać:

 • Identyfikacja krytycznych systemów i danych oraz związanych z nimi zagrożeń.
 • Procedury wdrażania i monitorowania technicznych środków bezpieczeństwa, takich jak zapory sieciowe, oprogramowanie antywirusowe i szyfrowanie.
 • Wytyczne dotyczące zarządzania hasłami i ograniczania dostępu do systemów i danych
 • Procedury wykrywania naruszeń i reagowania na incydenty, takie jak powołanie zespołu reagowania na incydenty.
 • Wytyczne dotyczące szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa i inżynierii społecznej
 • Procedury regularnego testowania i oceny skuteczności planu cyberbezpieczeństwa.

Ważne jest, aby plan cyberbezpieczeństwa był dostosowany do konkretnych zagrożeń i wymagań organizacji oraz był regularnie przeglądany i aktualizowany, aby nadążać za zmieniającymi się zagrożeniami i technologiami.

Dostępnych jest kilka ram do opracowania planu cyberbezpieczeństwa, w zależności od wielkości organizacji, branży i konkretnych wymagań. Jedną z najczęściej używanych ram jest rama NIST.

Ramy te zostały opracowane przez Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST). NIST CSF to ramy, które pomagają organizacjom identyfikować, zarządzać i ograniczać ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem.

Dlaczego jako firma powinieneś sporządzić plan cyber security ?

Istnieje kilka powodów, dla których organizacja powinna przygotować plan cyberbezpieczeństwa:

 • Ochrona krytycznych danych: Cyberatak może prowadzić do utraty lub kradzieży poufnych informacji, takich jak dane klientów, informacje finansowe i tajemnice handlowe. Dobry plan cyberbezpieczeństwa pomaga chronić te dane i może zmniejszyć skutki naruszenia.
 • Zapobiegaj szkodom finansowym: Cyberatak może prowadzić do kosztów bezpośrednich, takich jak koszty przywrócenia systemów i danych, oraz kosztów pośrednich, takich jak utrata przychodów i reputacji. Plan cyberbezpieczeństwa może pomóc ograniczyć te koszty.
 • Zgodność z przepisami: W wielu krajach i branżach obowiązują przepisy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa informacji, takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) lub ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA). Plan cyberbezpieczeństwa może pomóc organizacjom spełnić te wymagania.
 • Ochrona własności: Cyberprzestępcy mogą uzyskać dostęp do sieci firmowych w celu kradzieży informacji lub zakłócenia procesów biznesowych. Plan cyberbezpieczeństwa może pomóc chronić własność organizacji.
 • Wzmocnienie ciągłości operacji biznesowych: Cyberatak może prowadzić do przerwania procesów biznesowych, zagrażając ciągłości operacji biznesowych. Plan cyberbezpieczeństwa może pomóc złagodzić skutki cyberataku i szybko przywrócić procesy biznesowe.
 • Wzmocnij reputację: Firmy, które mają plan cyberbezpieczeństwa i dobrze chronią dane swoich klientów, są często postrzegane przez swoich klientów jako bardziej godne zaufania. Może to przyczynić się do bardziej pozytywnej reputacji.

Struktura NIST

Ramy NIST(National Institute of Standards and Technology) to zestaw wytycznych, które firmy mogą wykorzystać do przygotowania się na cyberataki. Struktura składa się z pięciu kroków: identyfikacja, ochrona, wykrywanie, reagowanie i odzyskiwanie. Poniżej omawiamy, w jaki sposób właściciel małej firmy może przygotować się na cyberatak, postępując zgodnie z tymi krokami.

 • Identyfikacja: Jest to pierwszy krok w ramach NIST i obejmuje identyfikację kluczowych zasobów, takich jak krytyczne procesy biznesowe, dane osobowe i inne cenne informacje. Pozwala to określić, które zasoby są najbardziej narażone na cyberatak i nadać im priorytet w celu podjęcia dalszych kroków.
 • Chroń: Po zidentyfikowaniu swoich zasobów możesz podjąć kroki w celu ich ochrony. Możesz to zrobić na przykład za pomocą oprogramowania do cyberbezpieczeństwa, ograniczając dostęp do niektórych danych lub systemów i wdrażając politykę silnych haseł. Dobrym sposobem ochrony jest również system tworzenia kopii zapasowych, dzięki czemu jeśli coś się stanie, nic nie zostanie utracone.
 • Wykryj: Ważne jest, aby wykryć, czy ma miejsce cyberatak. Dzięki temu możesz szybko zareagować i ograniczyć szkody. Możesz to zrobić na przykład instalując oprogramowanie do wykrywania podejrzanej aktywności, takie jak Guardey.
 • Odpowiedz: Gdy dojdzie do cyberataku, ważne jest, aby szybko zareagować. Możesz to zrobić na przykład poprzez odizolowanie zainfekowanych systemów, zablokowanie podejrzanego ruchu lub skontaktowanie się z zespołem reagowania na incydenty. Ważne jest również zidentyfikowanie i przeanalizowanie przyczyny ataku, abyś mógł zapobiec mu w przyszłości.
 • Odzyskaj: Po cyberataku ważne jest odzyskanie zasobów i wznowienie normalnych operacji. Można to zrobić na przykład poprzez przywrócenie danych z kopii zapasowych, aktualizację oprogramowania lub przywrócenie normalnego dostępu do systemów.

Ramy NIST zapewniają krok po kroku plan przygotowania MŚP na cyberatak. Identyfikując, chroniąc, wykrywając, szybko reagując i odzyskując najważniejsze zasoby, możesz ograniczyć wpływ cyberataku i szybko wznowić normalną działalność. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać, czy środki są nadal skuteczne i dostosowywać je w razie potrzeby. Wskazane jest również posiadanie planu reagowania na incydenty, abyś mógł szybko działać, jeśli coś się wydarzy.

Dobry plan cyberbezpieczeństwa jest ważny nie tylko dla ograniczenia szkód dla Twojej firmy. Wytyczne NIS2 wejdą w życie w 2024 roku. Dyrektywa ta określa nowe wymagania dla firm w zakresie zaostrzenia cyber security. Plan cyberbezpieczeństwa zgodny z ramami NIST jest dobrym krokiem w kierunku spełnienia tych wymagań. Chcesz dowiedzieć się więcej o wytycznych NIS2? Przeczytaj nasz artykuł "Nadchodzi wytycznaNIS2. Ale co to właściwie jest?".

Strona internetowa Anouk CTA Guardey
BEZPŁATNY 14-DNIOWY OKRES PRÓBNY

Poznaj Guardey już dziś.

 • Wypróbuj całkowicie bez ryzyka
 • Wsparcie 24/7
Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny