Plan een persoonlijke demo
Terug naar Resource Center

De risico's van digitale ongelijkheid

Over NIS2

Opa's of oma's die in spammails van Nigeriaanse prinsen trappen of senioren die blindelings hun pincode in een e-mail vermelden. Is dat jouw realiteit van digitale ongelijkheid? Helaas is digitale ongelijkheid een breder probleem dan bovenstaande veelvoorkomende voorbeelden. In dit artikel nemen we dit probleem onder de loep en kijken we naar oplossingen.

Wat is digitale ongelijkheid?

Digitale ongelijkheid is wat er gebeurt als er geen digitale inclusie is. Binnen onze samenleving is inclusie een belangrijk begrip, waarbij iedereen, ongeacht zijn achtergrond of verschillen, wordt opgenomen en geaccepteerd in de samenleving. Toch zijn er bevolkingsgroepen - ook hier in Nederland - die het huidige tempo van digitalisering niet kunnen bijbenen. Daardoor gaat er veel mis. Steeds meer zaken kunnen alleen nog maar online geregeld worden.

Uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat een gebrek aan goede hulp bij het online gaan, de juiste apparatuur, bestaande digitale vaardigheden en onvoldoende geschikte manieren om toegang te krijgen tot het internet, redenen zijn waarom de digitale kloof vrij groot is.

De gevolgen van digitale ongelijkheid zijn groot. Kwetsbare groepen, zoals laagopgeleiden en mensen met een lager inkomen, worden sneller slachtoffer van online fraude en krijgen sneller te maken met verkeerde informatie en negatieve teksten. Bovendien missen zij de voordelen van digitale verbondenheid: internet biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om contact te leggen met vrienden en familie, en het is mogelijk om op afstand te werken.

Digitale ongelijkheid in verband met digitale vaardigheden

Digitale ongelijkheid hangt samen met digitale vaardigheden. Goede digitale vaardigheden zijn de sleutel tot digitale inclusie. Training op het gebied van digitale vaardigheden is daarom zeker nuttig: ze helpen kansarme groepen om veilig vertrouwd te raken met de online wereld. Training kan zich richten op onderwerpen als het herkennen van cybercriminaliteit, het aanmaken van online accounts of theoretische uitleg.

De sociaal-economische kloof

Verschillende factoren spelen een rol bij het ontstaan van digitale ongelijkheid. Zo heeft niet elk huishouden toegang tot internet. Dit kan een gevolg zijn van cultuur of religie, maar ook van een lager inkomen. Vooral kinderen missen vaak de boot als het gaat om het aanleren van digitale vaardigheden. Uit onderzoek blijkt dat vier factoren belangrijk zijn voor digitale inclusie:

  • Positieve drijfveren: Het hebben van een positieve mening over internetgebruik speelt een belangrijke rol bij het verminderen van ongelijkheid.
  • Goed materiaal: Het hebben van een goede internetverbinding en een goed apparaat (laptop, computer of mobiel) speelt een grote rol.
  • Digitale vaardigheden: Bestaande digitale vaardigheden geven aan in hoeverre iemand zich online kan redden. Wanneer iemand digitaal vaardig is, is de kans op digitale ongelijkheid veel kleiner.
  • Voldoende gebruik: de mate waarin het internet wordt gebruikt en op welke manier is ook een belangrijke aanwijzing voor mogelijke ongelijkheid.

Aan deze vier factoren kan worden gewerkt om de bestaande sociaal-economische kloof te verkleinen. En dat is hard nodig, want digitale ongelijkheid vergroot deze kloof alleen maar: het is een vicieuze cirkel die de kloof tussen mensen en technologie en tussen mensen en de samenleving blijft vergroten.

Oplossingen voor digitale ongelijkheid

Om digitale ongelijkheid te bestrijden zijn onderwijs en training superbelangrijk. We moeten rekening houden met hoe bepaalde groepen over het internet denken en erop reageren. Een goede aanpak is de sleutel! Tijdens deze training kunnen we zowel theorie als praktijk bespreken. We kunnen bijvoorbeeld praten over wat het internet betekent voor de samenleving en stap voor stap de basis van digitale vaardigheden oefenen. Als we de verschillende voordelen van digitale technologieƫn voor elke groep gebruikers benadrukken - zoals gemakkelijker een baan vinden of snel contact houden met verre familieleden - dan kunnen we het imago van het internet verbeteren. Dit is belangrijk om gebruikers te motiveren actiever met digitale technologie om te gaan.

Ook het verbeteren van de toegang tot internet is in dit verband belangrijk. Denk aan het plaatsen van computers met internettoegang in buurthuizen en bibliotheken en het uitlenen van laptops aan jongeren uit armere gezinnen.

Ook is het belangrijk dat er in heel Nederland aandacht is voor hoe de digitale wereld een rol speelt, ook in de zorg. Het inzicht dat digitalisering niet voor iedereen makkelijker en handiger is, kan veel ongelijkheid bij voorbaat voorkomen. Er is nog veel winst te behalen door brede programma's te ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van digitale inclusie.

Guardey erkent de uitdaging die voor ons ligt. De kloof tussen mensen en technologie moet worden verkleind om iedereen in de samenleving in staat te stellen deel te nemen aan de online wereld. Wij dragen graag bij aan het oplossen van deze uitdaging door middel van eenvoudige en betaalbare cybersecurity software. Het is tijd om de digitale samenleving en de fysieke samenleving in evenwicht te brengen. Breng balans terug in je bedrijf en begin nu met een gratis Guardey proefperiode van 14 dagen.

Anouk CTA Guardey website
GRATIS 14-DAGEN UITPROBEREN

Ervaar Guardey vandaag nog.

  • Probeer volledig risicovrij
  • 24/7 support
Start 14 dagen gratis