Schedule a Demo

Aanwezigen netwerkbijeenkomst

De kunst van netwerken

Weet direct wanneer een cybercrimineel in je netwerk zit.

Voor alle aanwezigen bij de netwerkbijeenkomst “De kunst van netwerken” biedt Guardey samen met GTS-online een gratis proefperiode van 30 dagen aan waarmee je toegang krijgt tot onze cybersecuritysoftware Guardey.

Met Guardey heb je in no-time:

  • Een veilige onlineverbinding
    Overal veilig online werken
  • Detectie over die verbinding op kwaadwillend verkeer
    Reageer direct op virussen, malware en andere cyberdreigingen
  • Een gamified leeromgeving om bewuster te worden van de cyberrisico’s
    Train je medewerkers met gamification
Challenge overview
Guardey x GTS-Online

In samenwerking met GTS-online, bieden wij een gratis proefperiode van 30 dagen zodat jij kunt ontdekken hoe je cyberveiliger wordt.

Guardey maakt cybersecurity toegankelijk voor het MKB

Kleine en middelgrote ondernemingen zijn het kwetsbaarst voor cyberdreigingen

95% van alle hacks en datalekken is het gevolg van een menselijke fout

Bestaande cybersecurity oplossingen richten zich vooral op grotere bedrijven

Meld je aan voor de gratis proefperiode van 30 dagen en maak je organisatie direct cyberveiliger.

//---------------------------------------------------------- //------ JAVASCRIPT HOOK FUNCTIONS FOR GRAVITY FORMS ------- //---------------------------------------------------------- if ( ! gform ) { document.addEventListener( 'gform_main_scripts_loaded', function() { gform.scriptsLoaded = true; } ); window.addEventListener( 'DOMContentLoaded', function() { gform.domLoaded = true; } ); var gform = { domLoaded: false, scriptsLoaded: false, initializeOnLoaded: function( fn ) { if ( gform.domLoaded && gform.scriptsLoaded ) { fn(); } else if( ! gform.domLoaded && gform.scriptsLoaded ) { window.addEventListener( 'DOMContentLoaded', fn ); } else { document.addEventListener( 'gform_main_scripts_loaded', fn ); } }, hooks: { action: {}, filter: {} }, addAction: function( action, callable, priority, tag ) { gform.addHook( 'action', action, callable, priority, tag ); }, addFilter: function( action, callable, priority, tag ) { gform.addHook( 'filter', action, callable, priority, tag ); }, doAction: function( action ) { gform.doHook( 'action', action, arguments ); }, applyFilters: function( action ) { return gform.doHook( 'filter', action, arguments ); }, removeAction: function( action, tag ) { gform.removeHook( 'action', action, tag ); }, removeFilter: function( action, priority, tag ) { gform.removeHook( 'filter', action, priority, tag ); }, addHook: function( hookType, action, callable, priority, tag ) { if ( undefined == gform.hooks[hookType][action] ) { gform.hooks[hookType][action] = []; } var hooks = gform.hooks[hookType][action]; if ( undefined == tag ) { tag = action + '_' + hooks.length; } if( priority == undefined ){ priority = 10; } gform.hooks[hookType][action].push( { tag:tag, callable:callable, priority:priority } ); }, doHook: function( hookType, action, args ) { // splice args from object into array and remove first index which is the hook name args = Array.prototype.slice.call(args, 1); if ( undefined != gform.hooks[hookType][action] ) { var hooks = gform.hooks[hookType][action], hook; //sort by priority hooks.sort(function(a,b){return a["priority"]-b["priority"]}); hooks.forEach( function( hookItem ) { hook = hookItem.callable; if(typeof hook != 'function') hook = window[hook]; if ( 'action' == hookType ) { hook.apply(null, args); } else { args[0] = hook.apply(null, args); } } ); } if ( 'filter'==hookType ) { return args[0]; } }, removeHook: function( hookType, action, priority, tag ) { if ( undefined != gform.hooks[hookType][action] ) { var hooks = gform.hooks[hookType][action]; hooks = hooks.filter( function(hook, index, arr) { var removeHook = (undefined==tag||tag==hook.tag) && (undefined==priority||priority==hook.priority); return !removeHook; } ); gform.hooks[hookType][action] = hooks; } } }; }

/* = 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_13');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_13').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 && ! is_redirect && ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_13').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_13').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_13').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_13').val();gformInitSpinner( 13, 'https://www.guardey.com/wp-content/plugins/gravityforms/images/spinner.svg', true );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [13, current_page]);window['gf_submitting_13'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}jQuery('#gform_wrapper_13').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [13]);window['gf_submitting_13'] = false;wp.a11y.speak(jQuery('#gform_confirmation_message_13').text());}else{jQuery('#gform_13').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger("gform_pre_post_render", [{ formId: "13", currentPage: "current_page", abort: function() { this.preventDefault(); } }]); if (event && event.defaultPrevented) { return; } const gformWrapperDiv = document.getElementById( "gform_wrapper_13" ); if ( gformWrapperDiv ) { const visibilitySpan = document.createElement( "span" ); visibilitySpan.id = "gform_visibility_test_13"; gformWrapperDiv.insertAdjacentElement( "afterend", visibilitySpan ); } const visibilityTestDiv = document.getElementById( "gform_visibility_test_13" ); let postRenderFired = false; function triggerPostRender() { if ( postRenderFired ) { return; } postRenderFired = true; jQuery( document ).trigger( 'gform_post_render', [13, current_page] ); gform.utils.trigger( { event: 'gform/postRender', native: false, data: { formId: 13, currentPage: current_page } } ); if ( visibilityTestDiv ) { visibilityTestDiv.parentNode.removeChild( visibilityTestDiv ); } } function debounce( func, wait, immediate ) { var timeout; return function() { var context = this, args = arguments; var later = function() { timeout = null; if ( !immediate ) func.apply( context, args ); }; var callNow = immediate && !timeout; clearTimeout( timeout ); timeout = setTimeout( later, wait ); if ( callNow ) func.apply( context, args ); }; } const debouncedTriggerPostRender = debounce( function() { triggerPostRender(); }, 200 ); if ( visibilityTestDiv && visibilityTestDiv.offsetParent === null ) { const observer = new MutationObserver( ( mutations ) => { mutations.forEach( ( mutation ) => { if ( mutation.type === 'attributes' && visibilityTestDiv.offsetParent !== null ) { debouncedTriggerPostRender(); observer.disconnect(); } }); }); observer.observe( document.body, { attributes: true, childList: false, subtree: true, attributeFilter: [ 'style', 'class' ], }); } else { triggerPostRender(); } } );} ); /* ]]> */