Boka en demo

Security awareness utbildning för hälso- och sjukvård

Patienternas förtroende är svårvunnet. Det är därför ett dataintrång måste undvikas till varje pris. Guardey erbjuder spelifierad security awareness -utbildning som lär vårdpersonal att känna igen och rapportera cyberhot.

Träna medvetenhet med korta utmaningar

Anställda inom vården har inte tid med långa e-learningkurser eller personlig utbildning. Guardey erbjuder utmaningar i småbitar som tar upp till tre minuter att genomföra.

Skapad för vårdpersonal

Guardey har arbetat med utbildare och cyber security specialister från hälso- och sjukvårdssektorn för att skapa ett relevant utbildningsprogram. Vårt program täcker allt från patientintegritet till enhetssäkerhet.

Guardey-ledartavlan

Håll användarna engagerade med spelifiering

Att lära sig om cyber security ska inte vara tråkigt. Guardey engagerar användarna med en rolig och relevant berättelse och en topplista som uppmuntrar till vänskaplig tävling mellan kollegor.

Guardeys instrumentpanel för insikter

Bevisa efterlevnad av HIPAA med hjälp av rapporter

Health Insurance Portability and Accountability Act kräver att berörda enheter implementerar ett utbildningsprogram för hela sin personalstyrka. Med Guardey kan du bevisa att du uppfyller kraven med veckorapporter om hur utbildningen fortskrider.

Älskad av anställda, säkerhetsteam och CISO:er

"Som medicinsk institution har vi särskilda säkerhetsåtgärder på plats för att skydda patientdata. Det handlar bland annat om hur vi kontrollerar åtkomsten till våra datorer, var personliga elektroniska enheter ska placeras på arbetsplatsen och hur vi ska agera i händelse av ett cybersäkerhetsrelaterat problem. Så vi ville kunna anpassa utbildningsinnehållet för att lägga till den informationen."

Kim van Polanen

Operativ chef
Visa fallstudie
Läs mer

Upplev Guardey. Boka en demo idag.

  • Diskutera era utmaningar
  • Se Guardey i aktion
Boka en demo